Hiervoor kunt u ons inschakelen!

De werkzaamheden van de Organisatiewinkel zijn onder te verdelen in:

- Organisatie: symposia, themadagen, congressen, feesten, recepties, verhuizingen, campagnes e.d.

- Onderzoek: opzetten en uitvoeren van onderzoeken, audits

- Schrijven: websites, verslagen, notulen, persberichten, rapportages, folders, brochures e.d.

- Cultuur: concerten, festivals, tournees, theaterproducties

- Educatie: workshops, trainingen, advisering, begeleiding


Tijdens het eerste gesprek tussen de opdrachtgever en de Organisatiewinkel worden de wensen van de opdrachtgever en de mogelijkheden van de Organisatiewinkel besproken. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over wie welke taken en verantwoordelijkheden op zich neemt.


Op basis van dit gesprek maakt de Organisatiewinkel een offerte op maat. Na goedkeuring van de offerte wordt het Plan van Aanpak gemaakt, waarin duidelijk alle taken en deadlines staan aangegeven.


De opdrachtgever kan de uitvoering van het hele project in handen geven van de Organisatiewinkel, maar kan er ook voor kiezen om zelf verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van het Plan van Aanpak. Tussenvormen waarbij de opdrachtgever en de Organisatiewinkel taken en verantwoordelijkheden delen zijn natuurlijk ook mogelijk.


De Organisatiewinkel kan ook gevraagd worden om delen van projecten op te zetten en/of uit te voeren, of om de opdrachtgever te begeleiden bij het zelf opzetten en uitvoeren van het project.               Geef uw probleem of uw zorgen uit handen en schakel de Organisatiewinkel in!