Zij kozen voor Organisatiewinkel

In de afgelopen jaren heeft de Organisatiewinkel voor zeer verschillende opdrachtgevers zeer verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Enkele voorbeelden zijn:


Samenwerkende Borstvoedingorganisaties

Iedere twee jaar organiseert SBO een groot congres. De Organisatiewinkel verzorgt alle logistieke en organisatorische taken, adviseert de congrescommissie en coördineert de congresdag. www.borstvoeding.nl


Nemef BV

Ten behoeve van het outplacement van 120 werknemers heeft de Organisatiewinkel deelgenomen in Transferium BV. Het opzetten van de kantoororganisatie, planning, verslaglegging, rapportage en de communicatie waren de taken van de Organisatiewinkel. 

Stichting BOA

Voor BeroepsOndersteuning en Advisering voor vrouwen en meisjes heeft de Organisatiewinkel een wervingcampagne bedacht en uitgevoerd. 

Gemeente Wijk bij Duurstede

In opdracht van de burgemeester heeft de Organisatiewinkel driemaal het Burgerjaarverslag gemaakt. Voor de afdeling Voorlichting zijn teksten geschreven voor o.a. De Krant van de Toekomst. Twee politiestudenten die het Horecaconvenant evalueerden zijn begeleid. www.wijkbijduurstede.nl  Klik hier om het hele interview te lezen


Het Idee BV

Voor Het Idee verzorgt de Organisatiewinkel de PR: websites, folders, redactie van rapportages e.d. Ook voor projecten van Het Idee zoals Broeinest, Ambachtshuis, jobcoaching wordt de PR verzorgd. www.hetidee.eu


VluchtelingenWerk Wijk bij Duurstede

In opdracht van VluchtelingenWerk Wijk bij Duurstede is een onderzoek opgesteld en uitgevoerd. Dertig vluchtelingengezinnen zijn geïnterviewd. De resultaten van het onderzoek zijn vertaald naar beleidsadviezen aan het bestuur. www.vluchtelingenwerk.nl


Stichting BOA

Voor BeroepsOndersteuning en Advisering voor vrouwen en meisjes heeft de Organisatiewinkel een wervingcampagne bedacht en uitgevoerd. 


Nationaal Actiecomité tegen Drugsoverlast 

Tweemaal heeft de Organisatiewinkel een symposium voor het NAD georganiseerd en de productie van de brochures over de symposia verzorgd. Het NAD heet nu ACADO. Bekijk hier het programma


Nederlandse Orde van Advocaten

Na het volgen van een training heeft Moniek Reckman samen met een advocaat van Schoolplein Advocaten ruim 150 audits (kantoororganisatie) uitgevoerd bij advocatenkantoren. www.schoolpleinadvocaten.nl


‘t Wijks Nieuws

Voor dit lokale weekblad zijn veel foto’s gemaakt en artikelen geschreven over zeer uiteenlopende onderwerpen. 


Stichting Winanda del Sur

De Organisatiewinkel was productieleider van Canciones Salvajes, een nieuw muziekstuk van de Chileense componist Patricio Wang. www.winanda.nl


Mondiaal Sociale Beweging

Namens de MSB heeft de Organisatiewinkel workshops en trainingen Action Learning verzorgd. 


Gemeente Maastricht

In opdracht van de gemeente Maastricht is een workshop verzorgd tijdens de ‘Dag van de Buurt’. Samen met buurtplatform Argus is een themadag georganiseerd. www.argusbuurtplatform.nlGeef uw probleem of uw zorgen uit handen en schakel de Organisatiewinkel in!