Wie is Moniek Reckman?

Moniek Reckman is oprichter en eigenaar van Organisatiewinkel Moniek Reckman. 

Door het werk van haar ouders bij Sjaloom, een maatschappijkritische stichting die onder andere acties ten behoeve van de derde wereld opzette en begeleidde, trainingen en scholingen verzorgde en diverse publicaties uitbracht, groeide zij op in een actieve omgeving. Als kind hielp zij met allerlei klusjes. Hoe ouder zij werd hoe meer zij daadwerkelijk en inhoudelijk mee ging werken. Zodoende kreeg zij een ‘vanzelfsprekende’ scholing in een breed opzicht.

Sjaloom nam veelal nieuwe initiatieven die ze bij succes verzelfstandigden, zoals de Wereldwinkels en de Stichting Vrije Muziek. Deze laatste had als belangrijkste doelstelling het verspreiden van de Latijnsamerikaanse cultuur. Moniek werkte als vrijwilliger mee aan het organiseren van concerten en tournees.
Via Vrije Muziek was zij betrokken bij de VLAM die dertien keer het Latijns Amerika Festival in Muziekcentrum Vredenburg georganiseerd heeft. Tot op de dag van vandaag is de Latijnsamerikaanse cultuur, en dan met name de muziek, een passie van Moniek. (zie ook Partners en Sponsoring)

Zij volgde de opleidingen tot kleuterleidster en volledig bevoegd leraar basisonderwijs. Zestien jaar werkte zij op een basisschool die ouders en leerkrachten helemaal vanaf de grond af hebben opgebouwd. Tijdens de laatste jaren in het onderwijs heeft zij een avondstudie Spaans gevolgd aan de Hogeschool Utrecht met als specialisatie Latijns-Amerikakunde en zij werd actief in de lokale politiek.

Zij zei het basisonderwijs vaarwel en ging parttime werken als assistent van de programmeur ‘niet klassieke muziek’ van Muziekcentrum Vredenburg. Naast deze parttime baan volgde zij een training van het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie en ging zij als freelancer trainingen geven. Er werd vooral gewerkt met wijkagenten, gemeenteambtenaren en buurtbewoners. De methodiek was ‘Action Learning’ (leren door te doen en doen door te leren).
Voor het trainingswerk werd een zelfstandige stichting opgericht: het Landelijk Centrum Veiligheid door Leefbaarheid. Moniek werd daar manager en trainer. 

Door diverse externe oorzaken ging het LCVL failliet en werd Moniek noodgedwongen werkloos. In die tijd ontstond het idee om een eigen bedrijf te beginnen waarin zij haar zeer diverse werkervaringen kon bundelen. Zij startte de Organisatiewinkel Moniek Reckman en ging daarnaast parttime werken als directeur van een middelgroot theater. Maar de parttime baan bleek meer dan fulltime en dus besloot Moniek daar te vertrekken.

Sinds 1978 heeft Moniek regelmatig mooie reizen gemaakt. Zij bezocht onder andere projecten en instellingen op het gebied van onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg, milieu, cultuur, politiek, in Brazilië, Chili, Argentinië, Puerto Rico, Mexico, de Nederlandse Antillen en Indonesië. (Zie ook Sponsoring)• 
In januari 2006 besloot Moniek Reckman dat het tijd was om zich fulltime in te gaan zetten voor de Organisatiewinkel. Geef uw probleem of uw zorgen uit handen en schakel de Organisatiewinkel in!